Saygı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ-2

Saygı Günenç

isg2

KANUNA GÖRE İŞVERENİN  ÖNEMLİ GÖREVLERİNDEN BİR TANESİ DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAKTIR.
Kanun bu durumu Kanun’un İş Sağlığı Ve Güvenliği Başlıklı 6. maddesinde düzenlemiş. “Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;
-Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.
– Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.
-İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar.
-Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.
-Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.”
Ancak belirtmek gerekir ki işyerlerinin iş sağılığı ve güvenliği hizmetleri ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma yükümlülüğü ile ilgili hususların yürürlüğe girme süreci çalıştırılan işçi sayısına göre farklılık arz etmektedir. Buna göre;
“- Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,
– 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,
– Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
yürürlüğe girecektir.”
HER ŞEY YAZILI VE KAYITLI OLACAK
Yeni yasa ile getirilen değişikliklerden bir başkasını ise kayıt tutma zorunluluğu olarak özetleyebiliriz. İşveren İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yaptığı tüm işleri, aldığı tüm önlemleri ve özellikle iş kazaları ve meslek hastalığı ile ilgili hususları sürekli kayıt altında tutmak, gerektiğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmak, bazı belgeler için onay almak ve hatta düzenli rapor vermek zorunda bırakılmıştır.
İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİ ZORLAYACAK CİNSTEN
Kanunda sayılan ve işverene yüklenen tüm bu sorumluluklarla ilgili işverenlere ciddi cezalar da var. Örneğin; gerekli sağlık personelini bulundurmayan işverene 2012 yılı için aylık 2.500,00 idari para cezasına hükmediliyor. Bunlar ciddi ve çarpıcı rakamlar. Kanun koyucu bu suretle kanunun her hükmüne harfiyen uyulmasını amaçlıyor.
Tüm işverenlerin bu kanun ile ilgili mutlak surette detaylı bilgi edinmesini, kanunun işçi sayısı bakımından farklılık gösteren yürürlük tarihlerine kadar olan süreci iyi değerlendirmelerini tavsiye ederiz. Aksi takdirde denetimler sonucunda büyük yaptırımlarla karşı karşıya kalınacaktır.
Av. Sezin Şerbetci (alıntıdır)

“paylaşmak ayrıcalıktır”

 

Saygı Günenç tarafından yazıldı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1.930 okunma

Başa Dön