Saygı

İŞ KAZALARINDA PÜF NOKTALARI…

Saygı Günenç

İBRAHİM IŞIKLI / SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU

iş kazası
İş kazası hem işveren, hem çalışan ve hem de kamu için ciddi sorunlara sebebiyet veren, arzu edilmeyen bir sonuçtur. Özellikle ölüm ve sakatlanmaya sebebiyet veren iş kazaları açısından ülkemizin çok da iyi durumda olmadığını söyleyebiliriz.
İş kazaları hem sistemde yaşanabilecek olası tehlikeleri yeniden gözden geçirmek ve varsa eksikliklerin giderilmesi için de bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Özellikle “ramak kala” olayların ayrıntılı olarak değerlendirilmesi ve bunlardan işletmelerin ders çıkarması gereklidir. Ayrıca iş kazalarının meydana gelmemesi iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine, mesleki eğitimlere önem verilmelidir.
***
İş kazasında yükümlülükler
İş kazası yaşanması durumunda o anda tam olarak hangi yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğine dikkat edilmemektedir. İşte iş kazası olması durumunda yapılması gerekenler aşağıda açıklanmıştır. Buna göre;
– İş kazasına uğrayan personele derhal gerekli sağlık yardımları yapılır.
– İşyeri kaza raporu düzenlenir, şahitlerin ifadesi alınır.
– Kaza Jandarma veya Polise derhal bildirilir.
– Kaza, ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi’ne iş kazası ve meslek hastalığı bildirim belgesi ile kağıt ortamında ya da elektronik ortamda en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirilir.
– 6331 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesi gereğince kaza ile ilgili rapor tanzim edilir. İşveren;
a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.
b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler.
– Kazayla ilgili bir dosya hazırlanır. Evraklar burada muhafaza edilir. Dosyada ayrıca; işçinin sigortalı işe giriş bildirgesi, işe giriş sağlık raporu, kaza tarihinden önceki dört aya ait ücret hesap pusulalarının sureti, işçi çizelgesi, eğitim belgesi ile diğer sertifakalar ve kişisel koruyucuları teslim belgeleri de yer alır.
***
İşveren sağlık yardımlarını karşılar
İşveren, iş kazasına uğrayan sigortalıya, SGK tarafından işe el konuncaya kadar, sağlık durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarını yapmakla yükümlüdür.
Bu amaçla yapılan ve belgelere dayanan masraflarla yol paraları, işverenin iş kazasını en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde SGK’ya haber vermesi şartıyla ödenmektedir. Yukarıdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki savsama ve gecikmeden dolayı, sigortalının tedavi süresinin uzamasına, malül kalmasına veya malullük derecesinin artmasına sebep olan işveren, SGK’nın bu yüzden uğrayacağı her türlü zararı ödemekle yükümlüdür.
Sağlık yardımlarının zamanında yapılmaması veya geciktirilmesi nedeniyle sigortalının tedavi süresinin uzaması, malül kalması veya malullük derecesinin artması durumlarında, işverenin, kurumun bu yüzden uğrayacağı tüm zararları karşılaması gerekmektedir.
İşçilerin de uğradıkları iş kazasını işverene veya Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. İşçinin bildirimini sadece işverene veya SGK’na yapması yeterlidir. Her ikisine birden bildirimde bulunmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, işverene veya SGK’ya bildirimini yapmayan sigortalıya herhangi bir yaptırım uygulanması söz konusu değildir.
Tedavi harcamaları sigortalının kendisi tarafından yapılmış ise, bu hususun belgelenmesi halinde, yapılan masrafların, belgeleri karşılığında sigortalıya ödenmektedir.
(Dünya Gazetesinden alıntıdır)
“paylaşmak ayrıcalıktır”
Saygı Günenç tarafından yazıldı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3.349 okunma

Başa Dön