Saygı

DİKKAT! 01 MAYIS 2015 TARİHİNDEN İTİBAREN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMALARI DEĞİŞTİ…

Saygı Günenç

resmigazetesgm

23 Nisan 2015 Tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete'de asgari geçim indirimi ile ilgili önemli bir ibare eklenmiştir. Bununla ilgili bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Kanun 6645-İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

MADDE 8 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk için %7,5” ibaresinden sonra gelmek üzere “, üçüncü çocuk için %10,” ibaresi eklenmiştir.

Eklenen bu hükme göre 01 Mayıs 2015 tarihinden itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi hesaplamaları değişmiştir.

 

Asgari Geçim İndirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında belirlenen asgari ücretin yıllık brüt tutarına; (2015 Yılı İçin 1.201,50 TL)

– Mükellef için % 50 si

– Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan mükellefin eşi için % 10 u

– Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 u

– Üçüncü Çocuk İçin % 10 (6645 Sayılı Kanunla eklendi) ve diğer çocuklar için % 5 i uygulanmak suretiyle hesaplanmaktadır. (1)

kanun

– Eşi Çalışmayan 3 çocuğu olan personelin alabileceği en fazla AGİ 153,19 TL.dir.

– Eşi Çalışmayan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 3 çocuktur.

– Eşi Çalışan 5 çocuğu olan personelin alabileceği en fazla AGİ 153,19 TL.dir.

– Eşi Çalışan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 5 çocuktur.

EŞİ ÇALIŞMAYAN

MEDENİ DURUM

HAKETTİĞİ

AGİ

MAHSUP EDİLECEK

AGİ

 BEKAR

90,11 TL

90,11 TL

 EVLİ

108,14 TL

108,14 TL

 BİR ÇOCUK

121,65 TL

121,65 TL

 İKİ ÇOCUK

135,17 TL

135,17 TL

 ÜÇ ÇOCUK (Eşi Çalışmayan Tavan)

153,19 TL

153,19 TL

 DÖRT ÇOÇUK

162,20 TL

153,19 TL

 BEŞ ÇOCUK

171,21 TL

153,19 TL

 ALTI ÇOCUK

180,23 TL

153,19 TL

  

EŞİ ÇALIŞAN

MEDENİ DURUM

HAKETTİĞİ

AGİ

MAHSUP EDİLECEK

AGİ

 BEKAR   

90,11 TL

90,11 TL

 EVLİ 

90,11 TL

90,11 TL

 BİR ÇOCUK

103,63 TL

103,63 TL

 İKİ ÇOCUK

117,15 TL

117,15 TL

 ÜÇ ÇOCUK

135,17 TL

135,17 TL

 DÖRT ÇOCUK

144,18 TL

144,18 TL

 BEŞ ÇOCUK (Eşi Çalışan Tavan)

153,19 TL

153,19 TL

 ALTI ÇOCUK

162,20 TL

153,19 TL

Geçerlilik Tarihi :(01 Mayıs 2015 – 31 Aralık 2015)

sgmyazilimelektronikargekariyereğitim

Saygı Günenç tarafından yazıldı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4.323 okunma

Başa Dön