Saygı

Kategori: SGK VE İŞ HUKUKU

KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

24 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî GazeteSayı : 28717YÖNETMELİK    BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, on sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında ça... [Yazının Devamı]
123

Başa Dön