Saygı

1 EYLÜL GÜNÜ KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDA SABİTLEMEYE GİDİLİYOR

Saygı Günenç

bilgi-paketi-genler_591x270

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sabit rakam olmayıp işyerinde yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından tehlikenin derecesine göre %1 ilâ %6.5 arasında olmak üzere, Bakanlar Kurulu’nca yürürlüğe konulmuş olup  Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi’ne göre SGK tarafından belirlenmekteydi.
Buna göre, tehlike derecesi düşük olan işyerleri daha az, tehlike derecesi yüksek olan işyerleri ise daha fazla kısa vadeli sigorta kolları primi ödüyor.

1.EYLÜL GÜNÜ SABİTLENİYOR

6385 sayılı Kanun  19.01.2013 tarihinde RG 28533 sayısında yayınlanarak  5510 sayılı Kanunda Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim oranlarında değişikliğe gidilmiştir.

Burada yürürlük tarihi olarak 01.Eylül.2013 tarihi esas alınmıştır.

Bugüne kadar SGK Müfettiş ve Denetmen Kadrolarını en çok meşgul eden konuların başında hatalı seçilen, yanlışlıkla eksik yada fazla verilen Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranları ile ilgili dosya sayıları oldukça fazla olduğu gibi, SGK ve  işverenleri de İş Mahkemelerinde konuyla ilgili  dava dosyaları oldukça birikmişti.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Kısa Vadeli Sigorta Kollarının Prim oranları ile uyuşmazlıkta  gündem de olmasıdır.

Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli tanımlamasına göre uygulama da farklılık oluşmuştu.

Bundan dolayı 6385 sayılı Kanunun 9’uncu Maddesi ile 5510 sayılı Kanunun Prim oranları ve Devlet katkısı başlıklı 81’inci maddesinin birinci fıkrasının c bendinde yer alan;

“Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ila % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83’üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder” ifadesi,

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren; “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir” şeklinde değişikliğe gidiliyor.

Böylece oran % 2 olacaktır. BK kararı ile yarım puan artar yada azalabilir.

01/09/2013 Tarihinde Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Yapılan Bu Değişiklik İle Yıllardır Problem Yaratan 5510/83 ve 84 Maddelerini tarihin tozlu arşivlerine uğurluyoruz.

Bu maddeler hangi başlıkta toplanmıştı;

Ø 5510 sayılı Kanunun /83 üncü Maddesi “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi ve İşkollarının ve İşlerin Tehlike Sınıf ve Derecelerinin Belirlenmesi”

Ø 5510 sayılı Kanunun /84 üncü Maddesi “Tehlike Sınıf ve Derecelerini Etkileyebilecek Değişiklikler”

 

1 Eylül Sabahı işyerleri derecelemeye tabi tutulmayacaktır.

Böylece 1 Eylül Sabahı 5510 sayılı Kanunun 4/1-a statüsünde  (SSK) sigortalı çalıştıran işverenler , 5510 sayılı Kanunun 4/1-b statüsünde (Bağ-Kur) sigortalıların kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %2 olarak sabitleniyor.

Burada eski oranlamayı dikkate aldığımız da %1 ile %6,5 göre %1 olan işverenler 1 puan artı öderken %2 oranında olanlar etkilenmeyecek,%2,5 ve %6,5 oranında olanlar ise 0,5 ve katları olarak 4,5 puan kadar eksik prim ödeyecektir.

Örneğin:

İşyeri Tehlike Derecesi %1 olan ortalama olarak 1.500 TL Aylık SGK Matrahı olursa 15 TL KVS Primi öder.

01.Eylül Günü 30 TL KVS primi ödeyecektir.

Örneğin:

İşyeri Tehlike Derecesi %6,5 olan ortalama olarak 1.500 TL. Aylık SGK Matrahı olursa 97,5 TL KVS Primi öder.

01.Eylül Günü 30 TL KVS primi öder.

O halde yukarıdaki örneğe göre %1 ve %1,5 etkileniyor.%2 etkilenmiyor.%2,5 ve %6,5 avantajlı konuma geçerek daha az KVS kolları prim ödeyecektir.

Kısaca  Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim oranı;

Ø %2’nin altında olanlar için kısa vadeli sigorta kolları prim oranında artış,

Ø  %2’nin üzerinde olanlar için de prim oranında azalış ,

Ø  Yeni düzenlemeden prim oranı %2 olanlar etkilenmeyecektir.

 

6331 Sayılı Kanunun özellikle tüm işyerlerinde uygulamaya başlaması  Bakkal’dan Apartmana ,KOBİ, Organize Sanayi, Büyük İşletmelere kadar geniş kitlere yayılması ,tüm işyerlerinde kamu dahil işyeri hekimi, iş sağlığı uzmanı bulundurması ,OSGB kurulması , İdari Para Cezaları yaptırımları ile birlikte İş Kazası, Meslek Hastalıklarının önlenmesi konusunda atılan adımlarla KVS sadeleştirilmeye gidilmiştir.

Şayet 6331 çıta yükselirse prim oranı KVS %0,5 Oranında düşer,6331 istenilen başarı yakalanmaz ise bu oran%0,5 artar.

Kaynak:VEDAT İLKİ

Saygı Günenç tarafından yazıldı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2.907 okunma

Başa Dön